top of page

МОЇ ПОСЛУГИ

Зручність клієнтів - моє першочергове завдання.Тому я надаю свої послуги у двох форматах.

Послуги Валах Інна
Важлива інформація

Перед тим, як замовити послугу

4.8. Клієнт має право не пізніше ніж за 12 годин до години початку призначеного сеансу замінити: дату та/або час сеансу. Кошти за скасований завчасно (за 24 годин до початку сеансу) сеанс повертаються клієнту.Клієнт має право здійснити відміну та/або перенесення сеансу тільки один раз. В інших випадках кошти Клієнту не повертаються, а сеанс вважається таким, що відбувся. За окремим погодженням з психологом останній має право надати знижку Клієнту на призначення наступного сеансу у випадку, якщо сеанс вважався проведеним з вини Клієнта. Такі знижки окремо погоджуються  з психологом.

5.9. У випадку скасування Клієнтом сеансу менше ніж за 24 годин до початку сеансу сплачені Клієнтом кошти за один сеанс не повертаються, а одразу зараховуються Психологу. Вказана сума покриває штрафні санкції, що виставляються психологом у сумі вартості послуги, погодженої в Агентському договорі.

6. Обов'язки та права сторін

6.1. Психолог зобов'язаний:

6.1.1. Організувати проведення сеансу в строк, визначений Клієнтом;

6.1.2. Розмістити інформацію про Психолога, послуги, вартість послуг на сайті Комерційного агента;

6.1.3. Надати платформу для проведення он-лайн сеансу.

6.1.4. Забезпечити технічну можливість проведення сеансу на сайті Комерційного агента;

6.1.5. Інформувати Клієнта про перенесення з боку психолога дати та/або часу сеансу та погодити з Клієнтом інший час та/або дату сеансу.

6.1.6. Технічно забезпечити можливість погодження нової дати та часу проведення сеансу у випадку скасування / перенесення сеансу з боку Клієнта, якщо таке скасування / перенесення відбулось більше ніж за 24 години до призначеної дати та часу сеансу.

6.3. Психолог має право:

6.3.1. На власний розсуд обирати програму (методологію) надання послуг, яка, на думку психолога, найкраще відповідає потребам Клієнта;

6.3.2. У випадку виявлення ознак психічних розладів у Клієнта відмовити у наданні психологічної допомоги без повернення оплати за сеанс.

6.3.3. Використовувати дані про обсяг та види наданих послуг Клієнту з метою статистичних даних та досліджень психологом проблеми виникнення питань, що є предметом сеансів з Клієнтом.

6.4. Психолог зобов'язаний:

6.4.1. Надавати послуги Клієнту, з якісно та в строки, визначені даним Договором.

6.4.2. Надавати всю можливу психологічну допомогу Клієнту у вигляді психологічного консультування, психологічної корекції та психологічного інформування.

6.4.3. Проводити всі сеанси, призначені у графіку Психолога у платформі Комерційного агента.

6.4.4. Під час сеансу дотримуватись етичних норм, що закріплені Етичним Кодексом Української спілки психотерапевтів, Етичним Кодексом Європейської Асоціації Психотерапії.

6.4.5. Під час проведення сеансу мати шанобливе ставлення до Клієнта незалежно від віку, статі, раси, релігійних чи політичних вподобань Клієнта; не дискримінувати Клієнта; організувати роботу з Клієнтом таким чином, щоб а ні її процес, а ні її результати не шкодили здоров'ю, психологічному стану та соціальному становищу Клієнта та пов'язаних з ним осіб.

6.4.6. Під час проведення сеансу вислуховувати, підтримувати, звертати увагу на деталі, давати зворотній зв'язок стосовно почуттів, висловлювань та дій Клієнта.

6.4.7. Дотримуватись часових меж проведення сеансу, визначених у п. 4.10 даного Договору.

6.4.8. Не використовувати до Клієнта медикаментозне лікування.

6.4.9. Не застосовувати до Клієнта гіпнотичних та інших «агресивних» методів впливу на Клієнта.

6.4.10. Не використовувати у власних та/або будь-яких інших цілях інформацію про Клієнта та інших осіб, щодо яких Психологу стало відомо під час проведення сеансу.

6.5. Клієнт зобов'язаний:

6.5.1. Своєчасно та у повному обсязі здійснити оплату послуг психолога.

6.5.2. З'являтись для надання послуг в узгоджений з Комерційним агентом і зарезервований час шляхом переходу за посиланням надісланим Комерційним агентом Клієнту.

6.5.3. Слідувати рекомендаціям психолога щодо технічного налаштування зв'язку між системою психологом та Клієнта.

6.5.4. Забезпечити стабільний Інтернет-зв'язок.

6.5.5. Повідомити психолога не пізніше ніж за 12 годин до часу початку сеансу про скасування та/або перенесення дати та/або часу сеансу.

6.5.6. Демонструвати взаємну повагу до Психолога, Комерційного агента, співробітників та партнерів Комерційного агента.

6.5.7. Повідомляти психологу достовірну інформацію щодо персональних даних, та документи, необхідні для ідентифікації Клієнта, в тому числі для заповнення Анкети.

6.5.8. Не допускати користування послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору.

6.5.9. Під час сеансу не перебувати у стані алкогольного, наркотичного та/або токсичного сп'яніння, під діями медикаментів, за кермом транспортного засобу. Якщо психолог має перестороги, що Клієнт перебуває у стані, описаному в даному пункті, психолог має право здійснити запис такого сеансу та негайно припинити проведення сеансу. Кошти за такий сеанс не повертаються. Сеанс вважається таким, що відбувся.

6.6. Клієнт має право:

6.6.1. Під час споживання послуг отримувати допомогу (консультування) Психолога та фахівців Комерційного агента, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання послуг.

6.6.2. Повідомляти психолога про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності психолога та послуг, що надаються за Договором.

6.6.4. Письмово звертатись до Комерційного агента з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

6.7. Клієнт проінформований, що психолог не надають послуги психіатра, не призначають медикаментозне лікування. У випадку якщо Клієнт записується на сеанс з метою отримання послуг, визначених даним пунктом такий сеанс вважається проведеним, кошти за сеанс, що не відбувся, якщо Клієнт відмовляється пройти сеанс за послугами, що надаються психологом, не повертаються.

8. Конфіденційність

8.1. Будь-яка інформація, отримана Сторонами у зв'язку з виконанням Договору, у тому числі отримана однією Стороною від іншої Сторони, є конфіденційною. Психолог зобов'язується забезпечити контроль за дотриманням умов конфіденційності.

8.2. Ніякі подробиці роботи психолога і Клієнта не можуть бути передані третім особам в усній або письмовій формі, в тому числі членам сім'ї або родичам, без явного на те згоди Клієнта, за винятком тих випадків, коли наявне виникнення та/або виявлення загрози життю та здоров'я Клієнта, психолога та/або третьої особи, а також на підставі рішення суду чи обґрунтованого запиту правоохоронних органів.

Індивідуальне консультування

   Під час індивідуального консультування  працюю з однією людиною для вирішення психологічних проблем, підтримки її емоційного стану та досягнення особистих цілей. Під час індивідуальної консультації надаю безперешкодне і конфіденційне середовище, де людина може вільно висловлювати свої думки, почуття та проблеми.

   Працюю з клієнтом, допомагаючи розібратися в їхніх емоціях, змінити негативні мисленнєві схеми, розвинути нові навички та стратегії для покращення якості життя. Індивідуальна консультація в психології може бути корисною для розуміння себе, подолання страхів, стресу, тривоги, депресії, вдосконалення міжособистісних відносин та досягнення загального благополуччя.

50 хвилин
ДИТЯЧА ТА ДОРОСЛА
ТЕРАПІЯ (1 ЗАНЯТТЯ)
1200
png-transparent-currency-ukrainian-money-ukraine-hryvnia-removebg-preview.png
250 хвилин
КУРС "5 ЗАНЯТЬ"
дитяча та доросла терапія
6000
png-transparent-currency-ukrainian-money-ukraine-hryvnia-removebg-preview.png
500 хвилин
КУРС "10 ЗАНЯТЬ"
дитяча та доросла терапія
12000
png-transparent-currency-ukrainian-money-ukraine-hryvnia-removebg-preview.png

Сімейна консультація

   Сімейна консультація з батьками та дітьми в психології - це процес, під час якого психолог працює з усією сім'єю, включаючи батьків та дітей, для розуміння та вирішення проблем, які виникають у сімейному контексті. Під час такої консультації психолог сприяє комунікації, розвитку здорових стосунків та розумінню взаємодії між батьками та дітьми.

   Сімейна консультація може включати такі елементи:

  1. Розуміння динаміки сім'ї: Психолог допомагає виявити та зрозуміти різні фактори, що впливають на функціонування сім'ї, такі як комунікаційні стилі, ролі, конфлікти, динаміка взаємин між батьками та дітьми.

  2. Вирішення конфліктів: Психолог сприяє вирішенню конфліктів, які можуть виникати між батьками та дітьми або між самими батьками. Він надає розуміння причин конфліктів та допомагає знайти способи ефективної комунікації та співпраці.

  3. Розвиток навичок виховання: Психолог надає поради та підтримку батькам у розвитку навичок виховання, таких як встановлення меж, постановка правил, позитивна підтримка та стимулювання позитивної поведінки дітей.

  4. Психологічна підтримка: Психолог створює безпечне та підтримуюче середовище для всіх учасників сімейної консультації, де вони можуть відчути розуміння, співчуття та знаходити способи справлятися з емоційними труднощами.

1 год. 30 хвилин
СІМЕЙНА ТЕРАПІЯ
2000
png-transparent-currency-ukrainian-money-ukraine-hryvnia-removebg-preview.png
6 год. 30 хвилин
КУРС "5 ЗАНЯТЬ"
сімейна терапія
10000
png-transparent-currency-ukrainian-money-ukraine-hryvnia-removebg-preview.png
13 годин
КУРС "10 ЗАНЯТЬ"
сімейна терапія
20000
png-transparent-currency-ukrainian-money-ukraine-hryvnia-removebg-preview.png

Проведення тренінгу

   Розробка та проведення тренінгу, мають декілька ключових етапів. Основні компоненти такого процесу  включають наступні елементи:

  1. Аналіз потреб: Бізнес-тренер починає з аналізу потреб клієнта або організації, щоб з'ясувати, які навички, знання або недоліки потребують удосконалення. Це може включати збір інформації, спілкування з керівництвом або працівниками, проведення оцінок або опитувань.

  2. Планування: Бізнес-тренер створює план тренінгу, визначає мету і цілі, обирає відповідні теми, методи та підходи для досягнення бажаних результатів. В цьому етапі враховуються специфічні потреби і цілі групи або особи, які беруть участь в тренінгу.

  3. Розробка матеріалів: Бізнес-тренер створює необхідні матеріали для тренінгу, такі як презентації, навчальні посібники, завдання, кейси або інші ресурси, які підтримують процес навчання і сприяють досягненню поставлених цілей.

  4. Проведення тренінгу: Бізнес-тренер виконує сам процес тренінгу, включаючи передачу інформації, навчання необхідних навичок, фасилітацію дискусій, проведення практичних вправ та інтерактивних активностей. Тренер створює заохочувальну та сприятливу атмосферу для активної участі учасників тренінгу.

1/тренінг день (6-8 годин)
ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ
25000
png-transparent-currency-ukrainian-money-ukraine-hryvnia-removebg-preview.png

Проведення майстер класу

   Основні елементи розробки та проведення майстер-класу включають:

  1. Визначення теми та цілей: Визначення теми, яка буде розглянута на майстер-класі, і формулювання конкретних цілей, які ви хочете досягти в результаті проведення. Цілі можуть бути пов'язані з навчанням нових навичок, розвитком креативності, вдосконаленням технічних аспектів тощо.

  2. Планування контенту: Створення структурованого плану майстер-класу, включаючи послідовність тем, концепції та інформацію, яку важливо передати учасникам. Це може включати створення презентацій, демонстраційних матеріалів, вправ та завдань.

  3. Розробка матеріалів: Підготовка необхідних матеріалів, таких як навчальні посібники, друковані аркуші, плакати, додаткові ресурси або відеоматеріали, які підтримують процес навчання та сприяють активному залученню учасників.

  4. Практичні вправи та демонстрації: Включення практичних вправ, демонстрацій та інтерактивних активностей, які допоможуть учасникам набути практичних навичок та застосувати отримані знання у реальних ситуаціях. Це можуть бути групові завдання, рольові ігри, дискусії, творчі проекти тощо.

  5. Взаємодія та обмін досвідом: Створення можливостей для взаємодії між учасниками, обміну досвідом, дискусій із задіянням усі учасників.

1 год. 30 хвилин
ПРОВЕДЕННЯ 
МАЙСТЕР КЛАСУ
4000
png-transparent-currency-ukrainian-money-ukraine-hryvnia-removebg-preview.png
bottom of page